Pievienot sūdzību

Voldemārs StīpnieksLatvia

Papildus informācija

Sūdzības saistītās ar personu (1)

Ņem auto autonomās un pazūd. Telefonu neceļ un uz isziņām nereāģē. Cik ir zināms gaida tiesu saistībā ar auto piesavināšanas faktu un zādzības faktu. Ir ierosinātas vairākas lietas. Zog degvielu ar nomas automašīnām. Savu auto atradām, bija aizlīmētas visi mūsu firmas logotipi un tehniskās skates uzlīme. Netā nekādu informāciju par šo personu atrast nevar, tikai Sliktie.lv, tāpēc uzrakstam te.

03 Mar 2021

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |