Pievienot sūdzību

SIA Welcome stayLatvia Jelgava, Birzes iela 49 & Krišjāņa Barona iela 40
20-004-108 Mareks.

Papildus informācija

Sūdzības saistītās ar personu (4)

Naktsmītne Central Hostel Jelgava

Nemeklējiet šeit darbu. Alga niecīga, prasības nesamērīgas algai. Par solītajām piemaksām aizmirstiet. Piedevām visu laiku nāksies izdabāt naktsmītnes klientiem. Kr. Barona ielā tie būs aziātu izcelsmes, bet Birzes ielā - Ukraiņi.

08 Jan 2023

SIA Welcome stay

Vakances (Vajadzīgi darbinieki) / Apkopēja
Atgriezties uz sludinājumu sarakstu
Naktsmītne Central Hostel Jelgava aicina darbā apkopēju/istabeni uz pilnu slodzi.

Būtiskākās ar darba pienākumiem saistītās funkcijas ir uzkopt un uzturēt kārtībā naktsmītnes telpas, veikt sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri tehniskajām prasībām.
Plānot un koordinēt savu darbu, pārzināt naktsmītnes darba organizāciju, lai
veikto telpu uzkopšana netraucētu hosteļa viesiem un administratīvajam procesam.
Saklāt un novākt gultas veļu pēc nepieciešamības;
Ievērot darba, personīgās higiēnas, vides aizsardzības un sanitārijas noteikumus;
Atbildēt savas kompetences ietvaros par saimniecisko līdzekļu racionālu
izmantošanu;
Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos pildīt.

Mēs piedāvājam

Labus fiziskos un emocionālos darba apstākļus;
620.00 EUR Bruto darba samaksu;
Piemaksas par attieksmi un kvalitatīvu padarītu darbu;
Darba līgumu uz nenoteiktu laiku par pilnu slodzi;
Darba vietas adrese Krišjāņa Barona iela 40 vai Birzes iela 49; Jelgava.
Darba attiecību uzsākšana pēc vienošanās.

Pretendentiem /-ēm pieteikties var sūtot CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas uz e-pastu.

Datums: 13.01.2023 13:21
https://www.ss.com/msg/lv/work/are-required/cleaner/cbbfpc.html

21 Jan 2023

Atbildes (1)

jenots

Dzirdēju ka tur īpašnieks esot deputāts Aivars Geidāns.

22 Jan 2023

badžoo

Beidzot šī maukumāja izput !!! Urā.

19 Mar 2023

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |