Pievienot sūdzību

Pēdējās sūdzības

Dainis Rets

27.10.2017
Zigurds Šneibe

Вы у него не получите даже по сдельной оплате!

17.10.2017
VADIMS SEMEŅKOVS

12.10.2017
Dairis Abolin,s"

it ka uzturas Riga.

05.10.2017
Andris Zenkevičs

KULDÌDZNIEKS! ZENKEVIČA...mãte dzìvo ľoti śvakä privãtmäjelê centra rajonã un pats mitinäjãs privãtmãjä uz kredìta pie Ventas upes privãtmãju rajonã! Stâstija,ka apdrośinãśanas firmuveidos 2008.g!Ha ha ha!Kä slìkonis pie katra salmiņa ķérãs!Msita!Atdod naudu draņķi! Sieva.n-tã..toreiz saucãs

02.10.2017
Ieva Roze

28.09.2017
Markuss Eglītis

darbojaS ZEM REDZAMS.LV

11.09.2017
Edgars Mušperts

Edgars Mušperts, tālrunis 28785052, strādā SIA "MONUM" par iepirkumu speciālistu, darbojās arī zagtu auto pirkšanā un pārdošanā, ir vien no ķēdes posmiem starp naudas atmazgātājiem. Ir policijas redzes laukā. Var uzdoties cita cilvēka vārdā, piemēram Jānis Nīmanis!

26.08.2017
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |