Pievienot sūdzību

Marija GraudaLatvia

Papildus informācija

Sūdzības saistītās ar personu (1)

Neisaku meitene Marija Grauda /Мария Лаце/ Jancema gatve 170, jo viņa jau vairākas reizes ir pierādījusi, ka ir nekompetenta.

Мы не говорим о девушке которая на фотографии - Марии Грауда / Мария Лаце / Jancema gatve 170, потому что она уже несколько раз доказала свою некомпетентность.

I will not give the girl Marija Grauda / Мария Лаце / Jancema gatve 170, because she has already proved that she is incompetent several times.

22 Jul 2021

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |