Pievienot sūdzību

Irina KiampoLatvia Hapsalas iela 3

Papildus informācija

Šī sieviete krāpniece, kopa ar saviem "Draugiem" it ka pērc/pārdod automašīnas, ņaudu nemaksā, telefoni izslēgti, pēc deklarētas adreses nedzīvo. Daudz parādu, nelikumīgas darbības, pie tiesas izpildītājiem arī daudz jautājumu. Nekad neparakstiet ar viņu nekādus dokumentus, jo atgrie

Sūdzības saistītās ar personu (1)

Mahinācijas

Nelikumīgas darbības ar automašīnām.

19 Apr 2016

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |