Pievienot sūdzību

Elita VeidemaneLatvia

Papildus informācija

Sūdzības saistītās ar personu (1)

Neiesaistīties nekādās darīšanas ar Intu Biķeri, melīga, ziņkā Rīga žurnāliste, kurai patīk intrigas un līst citu privātajā dzīvē.. Profesionāli manipulē ar cilvēkiem.
Kā arī drīzumā tiks atmaskotas viņas negodīgās darbības.
Lūdzu cilvēkus uzmanīties no šīs personas!

02 Sep 2021

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |