Pievienot sūdzību

Edgars GrossLatvia Biķernieku iela, Ragana

Papildus informācija

Sūdzības saistītās ar personu (1)

Krāpj sievietes!
Patīk naudīgas, lai būtu kas uztur! Nav nekādas morāles normas!
Melo!
Visām patīk taisīt bērnus!

Iesaku uzmanīties, lai pati neattaptos izpostītā dzīvē un šokā no visa !

18 Jul 2021

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |