Pievienot sūdzību

Dairis Abolin,s"Latvia Skriveri
20097783

Papildus informācija

it ka uzturas Riga.

Sūdzības saistītās ar personu (2)

parada neatdosana.

Atri iedraudzejas un vies"s uzticibu,pec tam paprasa aizdot naudu uz vienu dienu celtniecibas materialu iegadei un ar galiem. pagajis vairak pa gadu bet neliekas ne zinis,ejiet ar likumu.

05 Oct 2017

VP

Informējam, ka Latvijas Valsts Policija sadarbojoties citām Instutūcijām, ir uzsākusi cīnu pret šo portālu, kā linca tiesas un naida kurinātāju.
Aicinām visus, par kuriem ir veikti nepatiesi fakti, ievietoti dati,- griesties Valsts policija, Gaujas iela 3.st. Ar iesniegumu.

VP.

04 Nov 2017

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |