Pievienot sūdzību

Dainis TropinsLatvia

Papildus informācija


Sūdzības saistītās ar personu (3)

ZAGLIS VAI DEBĪLIĶIS?

ŠIS CILVĒKS IR ZAGLIS.
Ielaidos biznesa darījumā. Viņš ir tāds solītājs, bet beigās apčakarē naudu neatgriež solīto neizpilda. Uzmanieties no šī cilvēka, ja tomēr ielaižaties vispirms lai izdara darbu un tikai tad maksājat. darbojas šajās firmās. SIA EMI Electronics
SIA Green Science nekādā gadījumā neuzticaties viņam.

10 Jul 2017

Atbildes (1)

sūdzība par publikācijuŠī gada 10.jūlijā Jūsu mājas lapā www.krapnieki.org ir publicētas nepatiesas ziņas par manu klientu - Daini Tropiņu, apzināti un nepamatoti ceļot neslavu.
Citējot publicētās ziņas saturs: Virsraksts ZAGLIS VAI DEBĪLIĶIS? ŠIS CILVĒKS IR ZAGLIS. Ielaidos biznesa darījumā. Viņš ir tāds solītājs, bet beigās apčakarē naudu neatgriež solīto neizpilda. Uzmanieties no šī cilvēka, ja tomēr ielaižaties vispirms lai izdara darbu un tikai tad maksājat. darbojas šajās firmās. SIA EM”.

Ir skaidri redzams, ka šajā ziņā izmantoti personu aizskaroši, agresīvi, nomelnojoša rakstura apzīmējumi, kas var negatīvi ietekmēt personas reputāciju un uzņēmējdarbību. Būtiski, ka šis komentārs nesatur konkrētu informāciju, kas norādītu uz reāli pastāvošu notikumu. Ziņas nodoms ir anonīmi celt personas neslavu.

Likuma par “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 21. pants nosaka, ka fiziskās vai juridiskās personas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par tām publicētās (pārraidītās) ziņas, ja tās neatbilst patiesībai. Citos goda un cieņas aizskaršanas gadījumos ir tiesības prasīt atvainošanos. Masu informācijas līdzekļa redaktoram ir pienākums izskatīt iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja masu informācijas līdzeklim nav pierādījumu, ka publicētā (pārraidītā) informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc. Atsaukums vai atvainošanās jāpublicē tādā pašā šriftā, tajā pašā izdevuma nodaļā (raidījumā), kurā bija publicētas (pārraidītas) nepatiesās ziņas vai godu un cieņu aizskarošā informācija. Strīdus gadījumā ieinteresētā fiziskā vai juridiskā persona šo ziņu atsaukumu vai atvainošanos var pieprasīt tiesas ceļā.

157.pants nosaka, ka par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), — soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. (2) Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī — soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Civillikuma 2352.1 pants nosaka, ka katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Ja personas godu un cieņu aizskarošās ziņas izplatītas presē, tad gadījumā, kad tās neatbilst patiesībai, šīs ziņas presē arī jāatsauc. Ja personas godu un cieņu aizskarošās ziņas, kas neatbilst patiesībai, ietvertas dokumentā, šāds dokuments jāapmaina. Citos gadījumos atsaukšanas kārtību nosaka tiesa. Ja kāds prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdiem, rakstveida vai ar darbiem, tad viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija). Atlīdzības apmēru nosaka tiesa.

Saskaņā ar iepriekš minēto pieprasām nekavējoties izņemt nepatiesās un aizskarošās ziņas par Daini Tropiņu no Jūsu mājas lapas.

Informējam, ka gadījumā, ja ziņa nekavējoties netiks izņemta no Jūsu mājas lapas, tiks iesniegta prasība tiesā par kaitējuma atlīdzību un pieprasīta mantiska kompensācija, kā arī iesniegts iesniegums kriminālprocesa ierosināšanai saskaņā ar Krimināllikuma 157. pantu par neslavas celšanu.

Lūdzam mūs informēt, ko līdz ziņa ir izņemta no Jūsu mājas lapas, nosūtot paziņojumu zvērinātam advokātam Robertam Kantsonam uz e-pastu: [email protected]


Zvērināts advokāts Roberts Kantsons

19 Jul 2017

http://navuzticibas.com/dainis-tropins-i13901#

Jā, man arī parādā! vēl 2vus kungus zinu, kam parādā šis uzņēmējs (naudas svilinātājs).

Naudu nav atgriezis no 2011 gada :)

Ja jums ar viņu ir plānots darījums, apdomājiet 2x.

14 May 2020

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |