Pievienot sūdzību

Andris ZenkevičsLatvia Kuldiga

Papildus informācija

KULDÌDZNIEKS!
ZENKEVIČA...mãte dzìvo ľoti śvakä privãtmäjelê centra rajonã un pats mitinäjãs privãtmãjä uz kredìta pie Ventas upes privãtmãju rajonã!
Stâstija,ka apdrośinãśanas firmuveidos 2008.g!Ha ha ha!Kä slìkonis pie katra salmiņa ķérãs!Msita!Atdod naudu draņķi!
Sieva.n-tã..toreiz saucãs

Sūdzības saistītās ar personu (2)

Apkrãpj cilvékus,iežélinot,apkrśpj sievietes iepazìstoties...prasa aizdot naudu,solot luelus procentus!!!

Kuldìgã jau pazìstams katrâ kaktã ar savu "slavu".
2008.g.izkrãpa 4 000Ls solot procentus un laicìgu apmaksu!Ne kapeikas nav pãrskaitijis!Zinâms tikai tik,ka 2008.g aizskréja uz Ìriju....ha ha ha...pelnìt naudu,lai atdotu parãdu!
Zinãms,ka kkãds autoserviss mêģinäts uzturêt....bet laikam visai žélìgi...ha ha ha!Kopš 2008.g nav zinãms,kur atrodas un parãds 4000Ls....nu jau euro stipri vairãk....nav atdots ne kapeikas!Noteikti tãdu apkrãpto vêl daudz!

02 Oct 2017

VP

Informējam, ka Latvijas Valsts Policija sadarbojoties citām Instutūcijām, ir uzsākusi cīnu pret šo portālu, kā linca tiesas un naida kurinātāju.
Aicinām visus, par kuriem ir veikti nepatiesi fakti, ievietoti dati,- griesties Valsts policija, Gaujas iela 3.st. Ar iesniegumu.

VP.

04 Nov 2017

Rakstīt sūdzību

Nosūtīt
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |